Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

Oglas za prijem pripravnika

17.06.2020.

Opis radnog mjesta

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

                          JAVNI KONKURS
                    za prijem sudskog pripravnika
Radno mjesto:
1. Sudski pripravnik (1 izvršilac)

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
-VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):
-diplomu o završenom fakultetu
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-dokaz o poznavanju rada na računaru
-prosjek ocjena ostvarenih na fakultetu
-uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Pripravnik zaključuje ugovor o obavljanju pripravničkog rada na period od dvije godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh