• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Zemljišno-knjižna kancelarija

  Zemljišno-knjižna kancelarija

  Zemljišno-knižna kancelarija Osnovnog suda sada je izmještena iz prostorija Osnovnog suda , I sada se nalazi u sklopu Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Područna jedinica Kozarska Dubica, koja se nalazi u okviru iste zgrade kao i zgrada Osnovnog suda, na drugom spratu.

  U zemljišnoknjižnoj kancelariji se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područja opštine Koz. Dubica.

  Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije vodi zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora, provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretninama, donosi rješenja i izdaje uvjerenja o zemljišnoknjižnom stanju i obavlja druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada zemljišnoknjižne kancelarije.

  328 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1