• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudije Osnovnog suda

  08.09.2017.

  Sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici:

  1. Dragan Kalaba - Predsjednik suda

  rođen je 1958 godine na Kupresu, BiH, a osnovnu školu i gimnaziju završio u Bugojnu nakon čega upisuje Pravni fakultet u Sarajevu 1977. godine, a na istom fakultetu je diplomirao 1980. godine.

  Iste godine zasniva radni odnos u Opštinskom javnom tužilaštvu u Bugojnu gdje odrađuje pripravnički staž te stiče uslove za polaganje pravosudnog ispita, te ga polaže1982. godine u Sarajevu.

  Odmah potom je imenovan za zamjenika Opštinskog javnog tužioca u Bugojnu, nakon čega je nekoliko godina obavljao funkciju sudije Opštinskog suda u Bugonu (istražni sudija, krivični referat), da bi ponovo od 1988. godine do maja 1992. godine obavljao funkciju zamjenika Opštinskog javnog tužioca u Bugojnu.

  Zbog izbijanja ratnih sukoba u maju 1992 godine, napušta Bugojno i odlazi u Beograd gdje boravi do 2000 godine, nakon čega se vraća u Bugojno u Opštinski sud i radi od početka 2001. godine pa do kraja 2003. godine na krivičnom referatu.

  U maju 2006. godine imenovan za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci gdje provodi 10 godina, a od 01.11.2016. godine boravi u Koz. Dubici i obavlja funkciju Predsjednika novo-osnovanog Osnovnog suda u Koz. Dubici, koji je zvanično počeo sa radom 15.02.2017. godine.


  2. Đurađ Kozomara, sudija

  rođen 16.07.1984. godine u Banja Luci. Završio je osnovnu školu u Trnu, opština Laktaši, a srednju Ekonomsku školu u Banja Luci. Nakon završetka srednje škole upisuje Pravni fakultet u Banja Luci koji završava 2008. godine.
  U periodu od 08.12.2008. godine do 08.12.2009. godine bio pripravnik u Osnovnom sudu u Banja Luci. Od 01.03.2010. godine do 14.02.2017. godine zaposlen u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske na poslovima Višeg stručnog saradnika za drugostepeni postupak.
  Od 15.02.2017. godine obavlja funkciju sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici.

      
  3. Dragica Stanković, sudija

  rođena 27.10.1961. godine u Bosanskoj Dubici.

  Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Bosanskoj Dubici. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 1985. godine.

  Od marta 1986. godine do maja 1987. godine radila u Opštinskoj komisiji za privredu Bosanska Dubica, nakon čega od maja 1987. godine do februara 1995. godine radila u Sanskom Mostu u DP “Sanatrans”.

  U periodu od 21.02.1995. godine do 31.08.2006. godine radila kao sudija za prekršaje u Sudu za prekršaje Kozarska Dubica. Od 01.08.2007. godine do 30.06.2010. godine bila stručni saradnik u Osnovnom sudu u Prijedoru, a od 01.07.2010. godine do 14.02.2017. godine dodatni sudija u Osnovnom sudu u Prijedoru.

  Od 15.02.2017. godine imenovana za sudiju u Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici.

  Ispit za sudije za prekršaje položila 1995. godine, a pravosudni ispit položila 2006. godine.

   


  4. Ilija Tadić, sudija

  rođen 02.08.1962. godine u Slabinji, Opština Kostajnica, Hrvatska

  Osnovnu školu je završio u Dubici, a srednju upravnu školu, školske 1980/81. godine, u Kostajnici.

  Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 25.02.1988. godine i stekao zvanje “Diplomirani pravnik”. Od 15.02.2017. godine do danas radi u Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici kao sudija na građanskom referatu.

   

   


  5. Samir Šehović, sudija

   rođen 19.03.1973. godine u Kosovskoj Mitrovici.

  Završio je osnovnu školu i srednju Gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici, R Srbija. Diplomirao na Pravnom  Fakultetu  Univerziteta u Sarajevu  i stekao zvanje diplomirani pravnik. U periodu 2005. do 2007. godine započinje raditi u Opštinskom organu uprave Opštine Bihać kao volonter – pripravnik, nakon obavljenog pripravničkog staža položio je pravosudni ispit 2007. godine u Banja Luci. Zatim 2008. godine počinje raditi u Kantonalnom sudu u Bihaću kao stručni saradnik na kojoj poziciji ostaje sve do 14.02.2017. godine, nakon toga 15.02.2017. godine stupa na dužnost sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici.

   

  Svakog od gore navedenih sudija možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate


   

  1030 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1