• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Izdavanja uvjerenja i potvrda:

   

  Osnovni sud u Koz. Dubici izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:


  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak,
  - uvjerenja iz Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije,
  - uvjerenje o neizricanju zabrane obavljanja trgovačke ili druge privredne djelatnosti,
  - uvjerenje da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
  - uvjerenja o vođenju ili nevođenju sudskih postupaka (parnični, izvršni, vanparnični),
  - CMS potvrda o prijemu dokumenta,

   

       Za izdavanje uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti odgovarajući zahtjev uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac zahtjeva se može dobiti u pisarnici suda-soba br. 7 kao i instrukcije o uplati sudske takse. Izuzetno obrasci za određenu vrstu uvjerenja se mogu nabaviti isključivo u knjižarama. Popunjen zahtjev za izdavanje uvjerenja uz dokaz o uplati sudske takse se predaje u pisarnici suda-soba br. 2 a gdje se po izradi isti i preuzima.

    

   

   

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka možete nabaviti u knjižarama. 

   

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Koz. Dubici. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

   

  Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

  Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u u pisarnici suda-soba br.2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

   

  Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.


  Uvjerenje o nevođenju stambenog spora

  Ovim uvjerenjem dokazujete da niste stranka u stambenom sporu nad stanom u državnoj, ranije društvenoj svojini a radi otkupa istog. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

   

  Uvjerenje o vođenju bračnog spora   

  Ovim uvjerenjem se dokazuje da određeno lice nije ili jeste stranka u bračnom sporu. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.


  Uvjerenja o vođenju ili nevođenju sudskih postupaka (parnični, izvršni, vanparnični)

  Ovim uvjerenjem se dokazuje da određeno lice učestvuje kao stranka u jednom od sudskih postupaka (parnični, vanparnični, izvršni) ili da određeno lice nije stranka u nekom navedenih postupaka. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

   

  CMS potvrda o prijemu dokumenta

  Nakon zaprimanja dokumenta odnosno podneska stranke i unošenja iste u CMS podnosiocu se izdaje potvrda o prijemu dokumenta koja sadrži identifikacioni broj koji predstavlja verifikaciju zaprimanja dokumenta i na istu nije potrebno stavljati otisak pečata. 

  717 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1