• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  Zemljišno-knižna kancelarija Osnovnog suda sada je izmještena iz prostorija Osnovnog suda, i sada se nalazi u sklopu Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Područna jedinica Kozarska Dubica, koja se nalazi u Svetosavskoj ulici.  

       Ovim je je okončan proces predaje zemljišnih knjiga našeg suda sa ostalom pratećom dokumentacijom, opremom i radnicima gruntovnice koji su bili zaposleni na nedoređeno vrijeme Republičkoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Područnoj jedinici Kozarska Dubica. 

       Predaja zemljišnih knjiga je obaveza svih osnovnih sudova u RS prema RUGIPP a u skladu sa odredbama (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 60/11).

       Zakonom o katastru propisano je da najaksnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja istog na snagu (16.06.2011. god.), područne organizacione jedinice RUGIPP preuzeće sve zemljišne knjige i ostalu prateću dokumentaciju od nadležnih sudova u Republici Srpskoj.

       Takođe pomenuti zakon predviđa da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu istog, RUGIPP će preuzeti svu opremu i službena lica koja su bila u radnom odnosu na nedoređeno vrijeme u zemljišnoknjižnim kancelarijama osnovnih sudova.

       Primopredaju zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije obavljaju šefovi područnih organizacionih jedinica RUGIPP i predsjednici osnovnih sudova, o čemu sastavljaju poseban zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju službenim pečatima.

       Po preuzimanju zemljišnih knjiga područne organizacione jedinice RUGIPP nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama u skladu sa odredbama Zakona o katastru Republike Srpske.

  Detaljnije o elektronskim zemljišnim knjigama na Portalu elektronskih zemljišnih knjiga RS

  1052 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1