• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  -U maju 20121. godine donesen je Strateški plan, odnosno godišnji plan rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici za period od 2021.-2023.godine

  -Na osnovu člana 21a Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, Predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici donio je "Odluku o vršenju video nadzora" 

  -Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta se detaljno uređuje unutrašnja organizacija i djelokrug organizacionih jedinica, rukovođenje i koordinacija rada, sistematizacija i način zasnivanja radnih odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost kao i sva ostala pitanja vezana za unutrašnju organizaciju.

  Odluku o vršenju video nadzora, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Koz. Dubici možete pogledati u Pratećim dokumentima.

  • 1 - 1 / 1
  • 1