Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

Kako sprovesti ostavinski postupak

Kako sprovesti ostavinski postupak?

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području opštine Kozarska Dubica umre, Osnovni sud u Koz. Dubici ili notar kao sudski povjerenik utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima.

Osnovni sud u Koz. Dubici ili notar kao sudski povjerenik vodi postupak ako je umrli imao prebivalište na području opštine Kozarska Dubica.

Kako pokrenuti postupak
Nakon smrti ostavitelja:

Obratiti se u matičnu službu vaše opštine. Službenik će od Vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.

Nakon toga matična služba će sačiniti Smrtovnicu koju treba dostaviti Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici. Uz smrtovnicu je potrebno da dostavite i Izvod iz matične knjige umrlih kao i  dokaze o imovini ostavitelja:

- ukoliko se radi o nepokretnostima izvadite Posjedovni list ili List nepokretnosti (u Područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove-Katastar), ne stariji od šest mjeseci,
- za vozilo je potrebno priložiti kopiju saobraćajne dozvole,
- za oružje je potrebno priložiti kopiju oružnog lista,
- ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je priložiti kopiju štedne knjižice, sertifikate i sl.
- ukoliko se radi o akcijama potrebno je da u Centralnom registru hartija od vrijednosti (Bana Milosavljevića 6, Banja Luka) izvadite Potvrdu o vlasništvu na akcijama

Sud ili notar kao sudski povjerenik će nakon toga zakazati ročište na koje će pozvati sve nasljednike i to na adrese date u smrtovnici.

Pri dolasku na ročište potrebno je da:

  • Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu
  • Ponesete testament umrlog ukoliko postoji
  • Ponesete dokaze o imovini ostavitelja koji nisu ranije dostavljeni prilikom pokretanja ostavinskog postupka

U toku postupka:
Osnovni sud u Kozarskoj Dubici 
ili notar kao sudski povjerenik će utvrditi kojim licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka Sud ili notar kao sudski povjerenik određuje taksu prema vrijednosti imovine ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh