Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

-U maju 20121. godine donesen je Strateški plan, odnosno godišnji plan rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici za period od 2021.-2023.godine

-Na osnovu člana 21a Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, Predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici donio je "Odluku o vršenju video nadzora" 

-Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta se detaljno uređuje unutrašnja organizacija i djelokrug organizacionih jedinica, rukovođenje i koordinacija rada, sistematizacija i način zasnivanja radnih odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost kao i sva ostala pitanja vezana za unutrašnju organizaciju.

Odluku o vršenju video nadzora, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Koz. Dubici možete pogledati u Pratećim dokumentima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh