Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Medijacija

Šta je Medijacija 

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

 

Medijacija je povoljna za stranke

  • Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  • Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  • Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  • Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  • Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
  • Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.
  • Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.


Osnovni principi u postupku medijacije

Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh