Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke


Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici vrši se svaki radni dan od 08:00 do 16:00 časova, u Pisarnici ovog suda, prizemlje, soba br. 2, a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Prijedoru.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu u Prijedoru koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh