Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišne knjige

Zemljišno-knižna kancelarija Osnovnog suda sada je izmještena iz prostorija Osnovnog suda, i sada se nalazi u sklopu Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Područna jedinica Kozarska Dubica, koja se nalazi u okviru iste zgrade kao i zgrada Osnovnog suda, na drugom spratu.    

     Ovim je je okončan proces predaje zemljišnih knjiga našeg suda sa ostalom pratećom dokumentacijom, opremom i radnicima gruntovnice koji su bili zaposleni na nedoređeno vrijeme Republičkoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Područnoj jedinici Kozarska Dubica. 

     Predaja zemljišnih knjiga je obaveza svih osnovnih sudova u RS prema RUGIPP a u skladu sa odredbama Zakona o katastru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 60/11).

     Zakonom o katastru propisano je da najaksnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja istog na snagu (16.06.2011. god.), područne organizacione jedinice RUGIPP preuzeće sve zemljišne knjige i ostalu prateću dokumentaciju od nadležnih sudova u Republici Srpskoj.

     Takođe pomenuti zakon predviđa da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu istog, RUGIPP će preuzeti svu opremu i službena lica koja su bila u radnom odnosu na nedoređeno vrijeme u zemljišnoknjižnim kancelarijama osnovnih sudova.

     Primopredaju zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije obavljaju šefovi područnih organizacionih jedinica RUGIPP i predsjednici osnovnih sudova, o čemu sastavljaju poseban zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju službenim pečatima.

     Po preuzimanju zemljišnih knjiga područne organizacione jedinice RUGIPP nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama u skladu sa odredbama Zakona o katastru Republike Srpske.

Detaljnije o elektronskim zemljišnim knjigama na Portalu elektronskih zemljišnih knjiga RS


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh