Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Izdavanja uvjerenja i potvrda:

 

Osnovni sud u Koz. Dubici izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:


- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak,
- uvjerenja iz Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije,
- uvjerenje o neizricanju zabrane obavljanja trgovačke ili druge privredne djelatnosti,
- uvjerenje da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
- uvjerenja o vođenju ili nevođenju sudskih postupaka (parnični, izvršni, vanparnični),
- CMS potvrda o prijemu dokumenta,

 

     Za izdavanje uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti odgovarajući zahtjev uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac zahtjeva se može dobiti u pisarnici suda-soba br. 7 kao i instrukcije o uplati sudske takse. Izuzetno obrasci za određenu vrstu uvjerenja se mogu nabaviti isključivo u knjižarama. Popunjen zahtjev za izdavanje uvjerenja uz dokaz o uplati sudske takse se predaje u pisarnici suda-soba br. 2 a gdje se po izradi isti i preuzima.

  

 

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka možete nabaviti u knjižarama. 

 

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Koz. Dubici. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

 

Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u u pisarnici suda-soba br.2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

 

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.


Uvjerenje o nevođenju stambenog spora

Ovim uvjerenjem dokazujete da niste stranka u stambenom sporu nad stanom u državnoj, ranije društvenoj svojini a radi otkupa istog. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

 

Uvjerenje o vođenju bračnog spora   

Ovim uvjerenjem se dokazuje da određeno lice nije ili jeste stranka u bračnom sporu. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.


Uvjerenja o vođenju ili nevođenju sudskih postupaka (parnični, izvršni, vanparnični)

Ovim uvjerenjem se dokazuje da određeno lice učestvuje kao stranka u jednom od sudskih postupaka (parnični, vanparnični, izvršni) ili da određeno lice nije stranka u nekom navedenih postupaka. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici suda-soba br. 2 u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Koz. Dubici.

 

CMS potvrda o prijemu dokumenta

Nakon zaprimanja dokumenta odnosno podneska stranke i unošenja iste u CMS podnosiocu se izdaje potvrda o prijemu dokumenta koja sadrži identifikacioni broj koji predstavlja verifikaciju zaprimanja dokumenta i na istu nije potrebno stavljati otisak pečata. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh