• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni konkurs za prijem u radni odnos

  10.08.2022.

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

                                                           JAVNI KONKURS
                                       za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme  

  Radno mjesto:
  1. Stručni saradnik (1 izvršilac).

  Uslovi:
  Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
  VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, radno iskustvo od dvije godine.

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

  • diplomu o završenom fakultetu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
  • dokaz o traženom radnom iskustvu.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
  Za izabranog kandidata obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
  Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.
  Kozarska Dubica, 05.08.2022. godine
  Broj: Su-197/22  

  Prikazana vijest je na:
  147 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni konkurs za prijem u radni odnos

  10.08.2022.

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

                                                           JAVNI KONKURS
                                       za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme  

  Radno mjesto:
  1. Stručni saradnik (1 izvršilac).

  Uslovi:
  Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
  VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, radno iskustvo od dvije godine.

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

  • diplomu o završenom fakultetu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
  • dokaz o traženom radnom iskustvu.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
  Za izabranog kandidata obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
  Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.
  Kozarska Dubica, 05.08.2022. godine
  Broj: Su-197/22