• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objavljen oglas za prijem sudskog pripravnika

  12.05.2021.

  OPIS RADNOG MJESTA

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

   

                                            JAVNI KONKURS

                                        za prijem sudskog pripravnika

   

  Radno mjesto:

  1.Sudski pripravnik (1 izvršilac)

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  Uslovi:

  Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

   

  VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

  1.diplomu o završenom fakultetu

  2.izvod iz matične knjige rođenih

  3.uvjerenje o državljanstvu

  4.uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci

  5.dokaz o poznavanju rada na računaru

  6.prosjek ocjena ostvarenih na fakultetu

  7.uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

  Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

   

  Pripravnik zaključuje ugovor o obavljanju pripravničkog rada na period od dvije godine.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.

  Prikazana vijest je na:
  171 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objavljen oglas za prijem sudskog pripravnika

  12.05.2021.

  OPIS RADNOG MJESTA

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

   

                                            JAVNI KONKURS

                                        za prijem sudskog pripravnika

   

  Radno mjesto:

  1.Sudski pripravnik (1 izvršilac)

   

  OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  Uslovi:

  Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

   

  VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

   

  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

  1.diplomu o završenom fakultetu

  2.izvod iz matične knjige rođenih

  3.uvjerenje o državljanstvu

  4.uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci

  5.dokaz o poznavanju rada na računaru

  6.prosjek ocjena ostvarenih na fakultetu

  7.uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

  Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

   

  Pripravnik zaključuje ugovor o obavljanju pripravničkog rada na period od dvije godine.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.